Coachmethodieken

Bij elk coachingstraject gebruik ik elementen uit verschillende coachmethodieken. De twee belangrijkste zijn de TotalBalance methodiek en de Huis van je Leven methode. Daarnaast werk ik regelmatig met cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte coaching en geweldloze communicatie.

TotalBalance

De TotalBalance methodiek is een combinatie van therapie en coaching met een bijbelse grondslag, ontwikkeld door de bekende christelijke therapeut en schrijfster Carianne Ros.

Totaaloverzicht

De TotalBalance methode gaat er vanuit uit dat het belangrijk is om altijd te kijken naar het totaalplaatje van jou als mens. Als je worstelt met een probleem op één levensgebied, bijvoorbeeld op je werk of in je relaties, dan heeft dat ook altijd zijn uitwerking op de rest van je leven. Vandaar dat in een TotalBalance coachingstraject alle levensgebieden aan bod komen, al zullen we niet overal even lang bij stilstaan. Afhankelijk van de situatie in jouw leven, zullen we sommige punten verder uitdiepen. Bij andere punten kan het al voldoende zijn als je zelf de opdrachten doorwerkt, zonder dat we daar in de sessies tijdens het coachingstraject nog uitgebreid bij stilstaan.

Problemen bij de wortel aanpakken

Met de TotalBalance methode willen we niet blijven hangen in symptoombestrijding. De kans is anders groot dat je later in je leven opnieuw tegen hetzelfde probleem aanloopt. Vandaar dat we in een TotalBalance traject altijd eerst de tijd nemen om te kijken naar je verleden. Dit biedt je de kans om eventueel aanwezige pijnpunten te verwerken en patronen te herkennen en te doorbreken.

Coachingstraject in drie delen

Het TotalBalance coachingstraject is opgebouwd uit drie delen:
1. Wie was ik? - terugblik op je verleden
2. Wie ben ik? - hoe zit jouw persoonlijkheid in elkaar? Wat zijn jouw talenten? Welke omstandigheden heb jij nodig om tot bloei te komen?
3. Wie word ik? - doelen stellen en stappen zetten voor de toekomst aan de hand van vijf thema's: geloven, groeien, genieten, gezond leven en liefhebben.

De TotalBalance methodiek maakt gebruik van een werkboek waarin je zelf aan de slag kunt gaan met de bijbehorende huiswerkopdrachten. Hiermee heb je uiteindelijk een prachtig boekwerk in handen, dat je inzicht geeft in wie jij bent en waar jij staat. Een compleet TotalBalance coachingstraject bestaat uit ongeveer 15 gesprekken. In het begin vinden de gesprekken wekelijks plaats, en later om de 2-4 weken.

Bouwstenen Coachingstraject

In mijn coachpraktijk werk ik met het Bouwstenen coachingstraject, waarin ik elementen van de TotalBalance methode gebruik, en die combineer met de Huis van je Leven methode (zie hieronder). Zo komt de bouwsteen Teken je Verleden bijvoorbeeld overeen met het eerste deel van TotalBalance. De bouwstenen Verstevig je Fundament, Stress en Energie en Vernieuwing van je denken bevatten elementen van het tweede deel van de TotalBalance methodiek. Als je liever het complete TotalBalance coachtraject volgt, omdat je dat iets meer aanspreekt, dan is dat natuurlijk ook mogelijk.

 

Coachingstraject

 

 

Coachingstraject

Het huis van je Leven©

Bij de Huis van je Leven© methode vergelijken we je leven met een huis, dat bestaat uit verschillende kamers, zoals je werkkamer, je vrijetijdskamer, je binnenplaats en je relatiekamer. Met behulp van een praatplaat kunnen we tijdens gesprekken heel gericht de aandacht richten op één van die kamers om te zien wat daar speelt, en wat je daar zou willen veranderen.

De beeldspraak helpt om even op een andere manier naar je leven te kijken en dingen bespreekbaar te maken. Bovendien geeft het op een leuke manier overzicht over de dingen die op dit moment in jouw leven spelen. Zo wordt het makkelijker om te bedenken hoe je dit kan oplossen.

In mijn praktijk gebruik ik mijn eigen variant van deze praatplaat, de Levenshuis praatplaat. Deze komt vooral op tafel bij het begin en de afsluiting van het coachingstraject en bij losse coachgesprekken. Daarnaast organiseer ik workshops, waarbij deelnemers met elkaar in gesprek gaan over een thema aan de hand van de Levenshuis praatplaat.