tarieven en werkwijze

Tarieven voor particulieren:

Kennismakingsgesprek, fysiek, telefonisch of online:                                              € 0

Losse coachgesprekken:                                                                                                € 75

Bouwstenen coachtraject (basissteen, sluitsteen en maximaal 1 bouwsteen):    € 73 per gesprek

Bouwstenen coachtraject (basissteen, sluitsteen en minimaal 2 bouwstenen)    € 70 per gesprek

 

Tarieven voor werkgevers:

Losse coachgesprekken:                                                                                                € 95

Bouwstenen coachtraject (basissteen, sluitsteen en maximaal 1 bouwsteen):    € 92 per gesprek

Bouwstenen coachtraject (basissteen, sluitsteen en minimaal 2 bouwstenen)    € 90 per gesprek

 

Voor alle tarieven geldt dat wordt uitgegaan van gesprekken van 60 minuten.

Time To Turn Coaching is tot 2023 vrijgesteld van BTW in verband met de kleine ondernemersregeling.

Vergoeding

Coaching door Time to Turn Coaching wordt niet vergoed door zorgverzekeraars, maar soms is het wel mogelijk om vergoeding te krijgen van de werkgever vanuit een budget voor ontwikkeling en persoonlijke groei. Vaak is er ook vergoeding beschikbaar als er sprake is van een burn-out.
Het kan ook zijn dat je de kosten voor coaching kunt aftrekken van de belasting in het kader van scholingskosten, met name als het coachtraject gericht is op het krijgen van een nieuwe baan of een verbetering van je functioneren.
Krijg je een uitkering van het UWV? In dat geval kun je proberen om bij het UWV een vergoeding aan te vragen, namelijk als de coaching jou helpt om weer aan het werk te gaan. Heb je een eigen bedrijf? Dan kun je de kosten voor coaching soms aftrekken als bedrijfskosten.

Werkwijze

Praktijkruimte

De meeste coachgesprekken vinden plaats in onze woonkamer aan de Kameraarslag 33 in Gouda. Hier hebben we alle rust en ruimte om samen te praten en aan de slag te gaan met de werkbladen en andere hulpmiddelen. Soms vinden gesprekken plaats in een coachruimte van Just2workGouda.

Online coaching

Als je ver weg woont of liever niet bij mij thuis komt, kun je ook kiezen voor online coachgesprekken. In dat geval krijg je de werkbladen per mail toegestuurd. Het is dan de bedoeling dat je foto's van de gemaakte opdrachten vooraf mailt of appt, zodat we daar allebei goed zicht op hebben tijdens de gesprekken.

Ethische code en klachtenregeling

Ik ben aangesloten bij het TotalBalance netwerk van christencoaches. Dat betekent o.a. dat ik me heb gecommitteerd aan de bijbehorende ethische code en dat je bij eventuele klachten ook bij hen terecht kunt.

tarieven en werkwijze - praktijkruimte
tarieven en werkwijze - online coaching voor vrouwen