Grenzen stellen

Veel vrouwen hebben moeite met het stellen van grenzen. Ze zeggen geregeld ‘Ja’ op een verzoek, terwijl ze van binnen eigenlijk ‘Nee’ voelen.
Diep vanbinnen weten ze vaak wel dat dat niet gezond is, maar tegelijkertijd weten ze niet goed hoe ze het anders zouden moeten doen.

Diep van binnen weten ze vaak wel:

dat als ze ‘ja’ zeggen, ze iets doen wat eigenlijk niet bij hun past. Omdat het een activiteit is die niet past bij hun gaven en talenten. Dat het niet past bij hun persoonlijkheid of tijdschema. Of dat ze er gewoonweg de energie niet voor hebben. Of…

dat ze eigenlijk ‘ja’ zeggen vanuit angst. Angst om afgewezen te worden. Angst om iets te missen. Angst om iemand te kwetsen. Of angst om er niet bij te horen. Of…

dat ze eigenlijk ‘ja’ zeggen vanuit plicht. Omdat ze denken dat het zo hoort. Of dat het moet vanuit hun christen zijn. Of…

dat ze eigenlijk ‘ja’ zeggen vanuit eerzucht. Omdat ze trots zijn dat ze hiervoor worden gevraagd. Of omdat ze het een eer vinden om dit te kunnen doen. Of...

En dat terwijl

je mensen veel beter kunt helpen als je dat doet op een manier die bij jou past ....

het voor mensen ook veel fijner is om geholpen te worden vanuit oprechte liefde in plaats van vanuit plicht ....

angst en eerzucht nooit goede raadgevers zijn ....

Ongezond pleasen

In mijn praktijk maak ik bij dit soort problemen veel gebruik van het boek ‘Nee is oké’ van de christelijke therapeuten Carianne Ros en Michelle van Dusseldorp. Carianne en Michelle maken duidelijk dat veel mensen niet goed grenzen stellen, omdat ze een verkeerde manier van pleasen hebben aangeleerd. Op basis van literatuurstudie en gesprekken met honderden mensen ontdekten Carianne Ros en Michelle van Dusseldorp dat hier verschillende patronen en overtuigingen aan ten grondslag kunnen liggen. Het gaat om patronen die vaak zijn ontstaan door scheefgroei tijdens een of meerdere ontwikkelingsfasen.

Verschillende pleasetypes

Op basis van deze inzichten maken de beide therapeuten onderscheid tussen zes verschillende negatieve pleasetypes. Zo is een wantrouwende pleaser ervan overtuigd dat hij of zij dingen beter kan dan andere mensen, waardoor hij of zij alles het liefste zelf doet. Een manipulerende pleaser gaat vooral uit van het principe ‘voor wat, hoort wat’. Een relatiezoekende pleaser wil graag aardig gevonden worden, terwijl een conflictmijdende pleaser vooral zijn of haar best doet om ruzie te vermijden. De erkenningzoekende pleaser wil dat andere mensen hem of haar nodig hebben. En tot de principiële pleaser die anderen vooral helpt vanuit de overtuiging dat dat zo hoort, en/of omdat God dat wil. Beter is het om uit te groeien tot een zelfbewuste pleaser die er bewust voor kiest om andere mensen te helpen op een manier en tijd die bij hem of haar past en daarnaast duidelijk zijn of haar grenzen aangeeft.

Gezond leren pleasen

Wil je graag weten welke manieren van pleasen jij je hebt aangewend, en hoe je kunt leren om op een gezonde manier te pleasen? Tijdens een coachgesprek kunnen we daar samen op ingaan. Dit kan in het kader van het Bouwstenen Coachtraject. Samen kunnen we kijken welke bouwstenen voor jou het meest zinvol zijn. Bij een patroon van pleasen is het vaak zinvol om eerst te kijken naar je verleden, om te achterhalen hoe dat patroon is ontstaan. Daarna kun je stappen zetten om dat patroon te doorbreken. Meld je aan voor een gratis kennismakingsgesprek om te ontdekken hoe ik jou daarbij kan helpen.

grenzen stellen