Gods beeld van jou

foto van freepik dot com

Hoe kijk jij naar jezelf? Is jouw zelfbeeld positief? Of voel je je daar onzeker over en ben je voor je gevoel eigenlijk nooit goed genoeg? Misschien heb je in het verleden zo vaak kritiek of pesterijen over je heen gekregen, dat je de echo daarvan nog altijd af en toe hoort in je hoofd. Soms is het nodig om tegenover die leugens vanuit het verleden de waarheid van Gods woord te zetten. Want God is ontzettend blij met jou, voor Hem ben jij ontzettend waardevol. In deze zomerperiode wil ik je graag acht bijbelteksten meegeven over hoe God naar je kijkt. Laat ze diep tot je doordringen om die andere stemmen steeds meer tot zwijgen te brengen en jouw zelfbeeld steeds meer te baseren op Gods beeld van jou!

1. Je bent gemaakt naar Gods beeld: je lijkt een beetje op Hem

‘God zei: laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken.’ Genesis 1:26

Als God naar jou kijkt, ziet hij een stukje van zichzelf, want zo heeft Hij jou gemaakt, als zijn beeld. Hoe bijzonder is dat, als je daarover nadenkt. Soms kan ik naar mijn kinderen kijken en daar zo veel van mezelf in herkennen. Soms is dat in uiterlijke dingen, de kleur van hun ogen, de vorm van hun neus. Nog veel vaker is het in hoe ze zich gedragen. Mijn dochter die net als ik zo vaak ’s avonds nog even wakker ligt en altijd meeleeft met de mensen om zich heen. Mijn zoon die net als ik een wiskundeknobbel heeft. Zo is ook Gods beeld van jou en herkent hij ook telkens weer dingen van zichzelf in jou.

2. Je bent geliefd met onvoorstelbaar grote liefde

‘Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Johannes 3:16

Heb je in deze tekst wel eens je eigen naam in gevuld? Het zinnetje dat God de wereld liefheeft, klinkt misschien nog een beetje abstract. Maar Gods liefde is totaal niet abstract. Hij houdt ontzettend veel van ieder mens op deze wereld, niet eentje uitgezonderd. Zijn liefde is onvoorwaardelijk en verandert niet door wat wij doen of in het verleden gedaan hebben. Wie je ook bent, en wat je ook hebt gedaan, ook voor jou geldt dat God jou zo lief heeft, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, speciaal voor jou! En ook jou biedt hij het geschenk van eeuwig leven, dat je kunt aannemen door in Hem te geloven. Hoe andere mensen ook naar jou kijken en hoe je ook naar jezelf kijkt, Gods liefde voor jou is onveranderlijk groot.

3. Je bent kostbaar en waardevol

‘Je bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je.’ Jesaja 43:4

Elke keer als ik deze tekst lees, raakt het me weer hoe groot Gods liefde is. Dat ik voor Hem zo kostbaar ben, zo waardevol! En jij dus net zo goed!

Tot een paar jaar geleden vond ik het lastig om deze tekst me echt eigen te maken. Want als je deze tekst leest in het boek Jesaja, zie je dat het staat in een stukje waarin God spreekt tegen Israël. Is deze tekst dan wel voor mij? Geldt het niet alleen voor Israël?
Ja, als dit een uitspraak was geweest van een mens, dan zou dat een terecht argument zijn geweest. Want wij mensen zijn niet in staat om voor alle mensen evenveel liefde te voelen. Wij hebben een aantal mensen om ons heen die voor ons ontzettend kostbaar en waardevol zijn, maar we kunnen moeilijk iedereen op die manier liefhebben. Dat gaat nu eenmaal niet.

Maar dit is geen uitspraak van een mens, maar een uitspraak van God. En dat maakt nu net het verschil. God is wèl in staat om àlle mensen lief te hebben. Niet omdat dat nu allemaal zulke geweldige mensen zijn, maar omdat God Liefde is. En omdat al die verschillende mensen, wat ze ook op hun kerfstok hebben, allemaal door God geschapen zijn naar Zijn beeld. En daarom geldt deze tekst niet alleen voor Israël, maar ook voor jou en voor mij. Gods beeld van jou is dat jij voor Hem ontzettend kostbaar en waardevol bent!

4. Je bent wonderlijk gemaakt

‘U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel.’ Psalm 139:13-14

God heeft enorm zijn best gedaan toen Hij jou heeft gemaakt. Hoeveel artsen en onderzoekers op de wereld er al op gestudeerd hebben, nog altijd begrijpen ze nog lang niet alles van hoe ons lichaam precies werkt. Zo precies als alles in elkaar steekt, onze ogen, onze oren, onze darmen, onze spieren, onze zenuwen. Hoe wij als mensen met elkaar kunnen communiceren van hart tot hart en van binnen over van alles en nog wat kunnen nadenken. Sta je daar wel eens bij stil? Net zoals een uitvinder of ontwerper ontzettend trots kan zijn op het resultaat van zijn werk, waar hij zo veel tijd en energie in gestoken heeft, zo is God dat ook op jou. Gods beeld van jou is dat jij de kroon bent op zijn werk!

5. Je wordt door God gekoesterd

‘Als een herder weidt hij zijn kudde, zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.’ Jesaja 40:11.

Het beeld van Jezus als de goede herder is ontzettend bekend. Heb je jezelf wel eens voorgesteld als één van die lammetjes? Stel je eens voor dat je zo’n lammetje bent dat door een herder op de arm wordt gedragen en geknuffeld. Zo liefdevol en zorgzaam is God voor jou!

6. God kent je diep van binnen en is nauw bij je betrokken

‘HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, U weet het of ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd. (…) Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.’ Psalm 139:1-3,16.

God heeft je niet op aarde gezet, om je het verder maar zelf te laten uitzoeken. Nee, Hij is nauw betrokken bij jouw leven. Zelfs meer dan de meeste ouders bij hun eigen kinderen, hoe betrokken ze ook zijn. Hij weet het zelfs of ik op dit moment zit of dat ik sta, lezen we in psalm 139. Toen mijn kinderen nog een baby waren, wist ik precies waar ze waren en wat ze deden, maar toen ze eenmaal naar school waren, wist ik dat echt niet meer elk moment van de dag, en zeker niet nu ze tiener en volwassen zijn. Ik wist dan misschien wel dat ze op school waren, maar niet wat ze daar van minuut tot minuut deden. God weet dat wel van ons. Zo belangrijk zijn wij voor Hem, zo geïnteresseerd is Hij in ons! Gods beeld van jou is dat jij zo belangrijk bent, dat Hij alles van jou wil weten!

7. God vergeet jou nooit

‘Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit, ik heb je in mijn handpalm gegrift.’ Jesaja 49:15-16.

Hoe vaak heb jij in de kerstvakantie de film ‘Home Alone’ al gezien? Of deel 2, 3 of 4 daarvan? Je kind vergeten klinkt misschien onvoorstelbaar, maar toch kun je je bij die film helemaal indenken dat het je overkomt en je je kind vergeet door alle chaos van het vertrekmoment. Eén zo’n momentje waarin je je even overweldigd voelt door alles wat er op je afkomt, waardoor je je kind toch even uit het oog verliest. Heel menselijk. Maar God overkomt zoiets nooit, ondanks alle miljarden mensen die Hij in het oog houdt. Hij heeft jouw naam in zijn handpalm gegrift. Zijn beeld van jou is dat je zo belangrijk voor Hem bent, dat Hij je nooit zal vergeten!

8. God is blij met jou

‘God zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou. In zijn liefde zal Hij zwijgen, in zijn vreugde zal Hij over je jubelen.’ Sefanja 3:17.

Heb je jezelf dit wel eens voorgesteld? Dat God zo blij met jou is, dat Hij over je juicht! Dat Hij met je mee juichde toen jij je diploma behaalde of was aangenomen bij een nieuwe werkgever? Dat Hij net zo blij was als jij toen je was bevallen van je zoon of dochter? En op de dag dat je een huwelijksjubileum vierde? Net zoals wij ontzettend blij kunnen zijn met onze kinderen op bijzondere momenten, als ze meedoen met een muziekuitvoering of hun eindexamenuitslag behalen, maar ook op de kleinere momenten, als ze zo schattig met elkaar aan het spelen zijn of jou nog even een dikke knuffel geven voordat ze gaan slapen. Zo blij is God ook met jou!

Even doorpraten?

Wil je hier graag eens over doorpraten en ontdekken hoe jij je zelfbeeld kan versterken? Vraag je je af hoe jij deze bijbelse waarheden niet alleen verstandelijk kunt begrijpen, maar ze ook diep van binnen kunt ervaren? Wil je graag weten hoe je die andere negatieve stemmen tot zwijgen kan brengen en kunt werken aan een positief zelfbeeld? Meld je dan eens aan voor een gratis minder-stress-meer-jezelf sessie en ontdek wat jij zou kunnen doen om hier echt stappen in te zetten!