Vijf bijbelse waarheden over rust

Foto van Anna Kanifatova via Pexels

De vakantieperiode is een mooie tijd waarin je tot rust kunt komen en alle stress van het gewone leven even achter je kunt laten. Als christelijke coach wil ik je daarbij graag vijf bijbelteksten meegeven die gaan over rust. Wat zegt de bijbel over rust?

Voor God is rust heel belangrijk, dat kun je al opmaken uit de eerste hoofdstukken van de bijbel. Nadat God de hemel en de aarde, met alles daarop, had gemaakt, nam Hij op de zevende dag de tijd om te rusten. Zelfs voor Hem, de grote en machtige God, was het belangrijk om rust te nemen. Kun je je voorstellen hoe belangrijk het dus is voor ons, beperkte mensen. In deze blog wil ik je vijf bijbelteksten meegeven die laten zien waarom die rust zo belangrijk is.

Rust: tijd om bij te tanken

De bijbel over rust: ‘De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht.’ Psalm 23:1-3.

Ik wil beginnen met deze overbekende bijbeltekst en je vragen om je voor te stellen dat je een schaapje bent in een schaapskudde. De hele dag heb je gelopen over allerlei bochtige weggetjes. Maar gelukkig wacht je aan het eind van de dag een heerlijk verwenmoment: een enorme weide met heerlijk groen gras, een rustig beekje waar je op je gemak kunt drinken. De herder vindt het enorm belangrijk dat jij en de andere schapen weer even kunnen bijtanken, en daar doet hij echt zijn best voor. Prachtig toch? Zo gunt God ook ons onze rustmomenten, soms wat korter en soms wat langer, omdat Hij weet dat we het nodig hebben om weer even bij te tanken.

Rust: tijd om te genieten

De bijbel over rust: ‘Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet van elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven.’ Prediker 9:9

Een moment van rust, zoals in de vakantie, is ook een periode waar je weer even extra kan genieten, van kleine en grote dingen. Van de natuur, lekker eten, een mooi boek, en de mensen om je heen. In bovenstaande bijbeltekst uit Prediker kun je lezen dat het een beloning van God is dat je mag genieten van zulke dingen, en tegelijkertijd is het een opdracht. In principe is de opdracht om elke dag te genieten, maar een vakantie kan jezelf wel enorm helpen om daar bewust voor te kiezen, als je even weg bent van de sleur van alledag.

Rust: tijd voor bezinning

De bijbel over rust: ‘Dit zegt de HEER: Ga op de kruispunten staan, denk na, kijk naar de oude wegen. Welke weg leidt naar het goed? Sla die in en vind rust.’ Jeremia 6:16

Wij gaan in de zomer vaak kamperen en het liefst doen we dat wel drie weken. De eerste paar dagen hebben we vaak nodig om te landen en tot rust te komen. Meestal duurt het wel tot halverwege de vakantie voordat er ruimte in ons hoofd komt om na te denken over keuzes waar we voor staan. Om na te denken over wat we willen met ons werk en met de taken die we doen in onze kerk.

Vaak nemen we ook een boek mee ter inspiratie. Zo heeft één vakantie in het teken gestaan van een boek over wat de bijbel zegt over financiën. Een andere vakantie lieten we ons inspireren door een boek over gezonde voeding. Juist als je een beetje los komt van je normale ritme, komt er ruimte in je hoofd om na te denken over de keuzes die je maakt. Soms gaat dat over grote levenskeuzes zoals het zoeken naar een andere baan. Soms gaat het over kleinere dagelijkse dingen zoals de dingen die je eet. Wat dat betreft vind ik deze bijbeltekst uit Jeremia heel inspirerend. God geeft ons de opdracht om af en toe stil te staan bij de keuzes die je maakt. En het mooie is: als je de rust pakt om dat te doen, geeft dat ook weer rust!

Rust: tijd om te waarderen

De bijbel over rust: ‘Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom aan alles wat deugdzaam is en lof verdiend.’ Filippenzen 4:8.

In het dagelijkse leven kun je soms zo geleefd worden door je agenda, dat je nauwelijks oog meer hebt voor al het mooie dat je van God hebt gekregen. De zon die opkomt en in je slaapkamer schijnt, de vogels in de tuin, het eten dat je elke dag weer op je bord hebt. Juist een vakantie kan je weer helpen om daar oog voor te hebben. Om weer te letten op de schoonheid van de natuur en de mooie mensen die je tegenkomt.

Rust: tijd om naar God te gaan

De bijbel over rust: ‘Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ matth 11:28-30

Een vakantieperiode kan ook een tijd zijn waarin je weer meer even bewuster de tijd neemt om naar God te gaan. Om ook echt bij Hem tot rust te komen. Soms moet je daarin wel creatief zijn. Als je met je gezin op de camping bent, kun je je niet zomaar even terugtrekken in je slaapkamer voor je stille tijd. Maar vaak kan het wel op een andere manier. Dat kan bijvoorbeeld door een bijbels dagboek voor jezelf mee te nemen om elke dag even uit te lezen. Of door een ander boek mee te nemen dat je helpt om je geloof te verdiepen. Of om samen met je gezin zoiets te lezen en daarover door te praten.

Rust vasthouden

Helaas is een vakantie altijd maar van relatief korte duur. Daarna staat het gewone leven weer op ons te wachten. Maar de bijbelse waarheden die ik hierboven heb genoemd, zijn eigenlijk niet alleen van toepassing op onze vakantie, maar op ons hele leven. God wil elke dag als een herder voor ons zorgen. Hij zorgt telkens weer voor gelegenheden om weer even bij te tanken. Hij wil dat we ook in het gewone leven genieten van de dingen die we doen. En dat we momenten creëren om af en toe nog eens extra te genieten. Niet voor niks gaf Hij in het oude testament zo vaak opdracht om feesten te vieren. Dat we tijd nemen om bij Hem te zijn en Hem te danken voor alles wat Hij ons geeft.

Kun je wel wat hulp bij gebruiken om meer tot rust te komen?

Vind je het lastig om tot rust te komen in de vakantie? Of juist daarna, als je de draad van het gewone leven weer oppakt? Kun je wel wat hulp gebruiken om je stress te verminderen? Hulp om vaker te ontspannen en een betere balans te vinden voor jezelf? Meld je dan eens aan voor een gratis minder-stress-meer-jezelf sessie en ontdek wat jij zou kunnen doen om hier stappen in te zetten!