Minderwaardigheidsgevoelens in de bijbel: God denkt groter dan jij!

minderwaardigheidsgevoelens bijbel
afbeelding van Jeff Jacobs via pixabay

Weet je dat je in de bijbel allerlei voorbeelden tegenkomt van mensen die worstelen met onzekerheid en minderwaardigheidsgevoelens? Mozes, Gideon en Paulus bijvoorbeeld. Stuk voor stuk mensen die God desondanks wilde gebruiken voor een bijzondere taak. En dat geldt ook voor jou! Hoe jij ook naar jezelf kijkt, het is voor God geen belemmering om jou te laten schitteren en een zegen te zijn voor de mensen om je heen!

Mozes, Gideon en Paulus zijn geloofshelden in onze ogen. Het zijn mensen die God gebruikte om heel bijzondere dingen te doen. Mozes deed de tal van wonderen voor de farao en leidde het volk Israël jarenlang door de woestijn. Gideon ging met driehonderd man het gevecht aan met een gigantisch leger van de Midianieten en overwon ze nog ook. En Paulus maakte ontzettend veel zendingsreizen en vertelde overal over het evangelie. Vergeleken met zulke mensen kunnen wij ons maar klein voelen, alsof het reuzen zijn, terwijl wij niet groter zijn dan een sprinkhaan. Maar vergis je niet. Ook deze mensen uit de bijbel worstelden met onzekerheid en minderwaardigheidsgevoelens. Deze mensen, die in onze ogen zulke geweldige geloofshelden zijn, keken destijds heel anders naar zichzelf.

Paulus: angstig en onzeker

Paulus was bijvoorbeeld helemaal niet zo’n goede spreker, en dat was hij zich goed bewust. Toen ik afgelopen week een stukje las in de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, kwam ik tegen dat hij schreef: ‘Ik kwam bij jullie in al mijn zwakheid en ik was angstig en onzeker’ (1 kor 2:3). Paulus onzeker? Blijkbaar wel.

Gideon: ik stel niets voor

Ook Gideon vond zichzelf helemaal niet zo veel voorstellen. Weet je wat zijn reactie was toen God hem de opdracht gaf om zijn volk te bevrijden? Hij zei: ‘Mag ik U vragen: hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam, Manasse, niets in te brengen, en ikzelf ben de jongste van de familie’ (Rechters 6:15). Vandaar dat hij zijn eerste acties ook ’s nachts deed in plaats van overdag, bang als hij was voor de reacties van mensen. En dat hij God nog meermalen om bevestiging vroeg voordat hij echt het gevecht aanging.

Mozes: ik ben geen spreker

Mozes idem dito. Toen hij door God geroepen werd om naar de farao te gaan, begon hij te protesteren: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?'(Exodus 3:11). Eigenlijk een gekke vraag als je beseft dat Mozes zijn opvoeding had genoten aan het hof van de Farao. Als er iemand geleerd had hoe je je in zulke kringen moest bewegen, was hij het wel. Maar Mozes zelf dacht daar heel anders over. Hij vond zichzelf helemaal niet geschikt voor deze taak.

Zelfs toen God hem beloofd had om met hem mee te gaan, en hem een aantal bijzondere wonderen had laten doen, was Mozes nog niet overtuigd, en protesteerde hij nogmaals. “Neem me niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goed spreker. Dat is altijd al zo geweest en daar is geen verandering in gekomen nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt. Ik kan nooit de juiste woorden vinden.’ en later nog een keer: ‘Neem me niet kwalijk, Heer, stuur toch iemand anders, wie U maar wilt.’ Mozes kon zich ècht niet voorstellen dat God hem zou kunnen gebruiken.

Hardnekkige gedachten

Paulus, Gideon en Mozes. Het zijn drie voorbeelden uit de bijbel van mensen die worstelden met onzekerheid en minderwaardigheidsgevoelens. Ze worstelden met negatieve gedachten over zichzelf. Gedachten die voor ons als lezers en buitenstaanders helemaal niet terecht lijken, maar voor henzelf des te meer. Zo sterk zelfs, dat sommigen zelfs met God in discussie gingen omdat ze zichzelf niet geschikt vonden voor datgene waar God ze voor riep. Zo hardnekkig kunnen dit soort minderwaardigheidsgevoelens zijn. En is dat niet heel herkenbaar? Als je ergens onzeker over bent, dan maakt het vaak weinig uit wat andere mensen tegen je zeggen, in je eigen gedachten zet je er al snel een ‘maar’ achteraan. Waardoor je jezelf nog steeds niet mooi vindt, hoeveel complimenten je ook krijgt. Of nog steeds denkt dat je maar weinig bijdraagt, wat anderen ook tegen je zeggen.

God is groter

Wat ik mooi vindt om te zien bij deze drie voorbeelden uit de bijbel, is dat hun minderwaardigheidsgevoelens voor God helemaal geen belemmering zijn. God zegt niet: als jij zo klein denkt over jezelf, dan kies ik wel iemand anders. Nee, zeker niet! Tegen Gideon geeft God een heel mooi antwoord: ‘Je kunt dat omdat Ik je bijsta.’ Uiteindelijk gaat het er helemaal niet om wat Gideon allemaal kan in eigen kracht, maar om wat hij kan doen door de kracht van God. Als Gideon zich niet laat belemmeren door zijn beperkende overtuigingen over zichzelf, kan hij veel meer dan hij denkt. Niet omdat hij zelf zo krachtig is, maar omdat God door hem heen wil werken met zijn Goddelijke kracht.

Een steuntje in de rug

Bij Mozes gaat God zelfs nog een stap verder. Ook daar is Gods eerste reactie dat Hij zelf met Mozes mee zal gaan. Maar voor Mozes is die geruststelling nog steeds niet voldoende, hij ziet het nog steeds niet zitten. En hoewel God hem daarover wel even terechtwijst, biedt Hij Mozes wel een extra steuntje in de rug. God zorgt er namelijk voor dat zijn welbespraakte broer Aäron naar Mozes toe komt en met hem mee gaat, waardoor Mozes toch zelf het woord niet hoeft te voeren. Later in de bijbel zie je trouwens dat Mozes zo veel is gegroeid, dat hij het volk Israël ook zelf toespreekt en daarbij de hulp van Aäron niet meer nodig heeft.

Herkenbaar?

Voel jij je soms ook onzeker en minder waard dan anderen? Minder dan andere mensen die het allemaal zo goed op orde lijken te hebben? Vraag je je wel eens af wat jij nu eigenlijk te bieden hebt, en waarom dingen jou zo vaak minder goed lukken? Waarom de drukte je soms allemaal te veel wordt en je niet weet wat je anders moet doen om alles beter aan te kunnen? Misschien voel je je net als Paulus angstig en onzeker. Twijfel je net als Mozes aan je eigen vaardigheden. Of heb je net als Gideon het gevoel dat je niet zo veel voorstelt door je verleden en achtergrond.

Ik wil je vandaag bemoedigen vanuit de bijbel dat God groter denkt dan wat voor onzekerheid en minderwaardigheidsgevoelens over jezelf dan ook. Hoe belemmerend ze voor onszelf ook kunnen aanvoelen, voor Hem is het geen belemmering om jou desondanks toch te laten groeien en tot bloei te laten komen. En zo nodig geeft Hij je een steuntje in de rug om je op weg te helpen, net als Hij dat bij deze mensen deed.

Een steuntje in de rug voor jou

Kun jij ook wel zo’n steuntje in de rug gebruiken om met jouw onzekerheid en minderwaardigheidsgevoelens aan de slag te gaan en je daar niet meer zo door te laten belemmeren? Als christelijke coach wil ik je die steun graag bieden. Door samen met jou uit te zoeken waar die negatieve gedachten en gevoelens vandaan komen. En door samen met jou te kijken wat je vervolgens kunt doen om die gedachten vervolgens om te keren. Om naar jezelf te kijken zoals God naar jou kijkt: zijn prachtige dochter. Lijkt je dat wat? Meld je dan aan voor een gratis minder-stress-meer-jezelf sessie in mijn praktijk. Via de planner kun je direct een datum en tijd uitkiezen die jou goed uitkomt.