Tarieven

Tarieven voor particulieren:

Kennismakingsgesprek, fysiek, telefonisch of online:         € 0

Losse coachgesprekken:                                                          € 75

Kort coachtraject van 5 gesprekken:                                     € 365 (€ 73 per gesprek)

Moeders in Balanstraject (bij minimaal 2 bouwstenen)    € 70 per gesprek

TotalBalance coachtraject: van 15 gesprekken                   € 1050 (€ 70 per gesprek)

 

Tarieven voor werkgevers:

Losse coachgesprekken:                                                          € 95

Kort coachtraject van 5 gesprekken:                                     € 460 (€ 92 per gesprek)

Moeders in Balanstraject (bij minimaal 2 bouwstenen)     € 90 per gesprek

TotalBalance coachtraject: van 15 gesprekken                    € 1350 (€ 90 per gesprek)

 

Voor alle tarieven geldt dat wordt uitgegaan van gesprekken van 60 minuten.

Time To Turn Coaching is tot 2023 vrijgesteld van BTW in verband met de kleine ondernemersregeling.

 

Vergoeding

Coaching door Time to Turn Coaching wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. Soms is het wel mogelijk dat coaching wordt betaald door de werkgever vanuit een budget voor ontwikkeling en persoonlijke groei. Dit is vaak ook het geval als je herstellende bent van een burn-out.
Als je een uitkering ontvangt van het UWV, kun je bij hen soms terecht voor vergoeding voor een coachtraject dat jou helpt om weer aan het werk te gaan.
Ondernemers kunnen de kosten voor coaching soms aftrekken als bedrijfskosten. Particulieren kunnen de kosten voor coaching soms aftrekken van de belasting in het kader van scholingkosten, als het coachtraject gericht is op het krijgen van een nieuwe baan of een verbetering van je functioneren.

 

Ethische code en klachtenregeling

Ik ben aangesloten bij het TotalBalance netwerk van christencoaches. Dat betekent o.a. dat ik me heb gecommitteerd aan de bijbehorende ethische code en dat je bij eventuele klachten ook bij hen terecht kunt.