Loopbaancoaching: Mini DISC en Motivatieplan

In het kader van loopbaancoaching biedt ik naast het complete TotalBalance trajact een verkort traject aan, met als belangrijkste onderdelen de mini DISC test en het TotalBalance Motivatieplan. Een dergelijke vorm van loopbaancoaching kan zinvol zijn als je niet tevreden bent over je huidige werk en bezigheden, maar ook geen goed beeld hebt van hoe je het wèl zou willen. Voordat je kunt solliciteren op een andere baan, is het nodig om dat eerst goed in kaart te brengen. Loopbaancoaching op basis van de mini DISC en het motivatieplan kan je daar goed bij helpen.

De DISC test is wereldwijd een van de meest bekende persoonlijkheidstesten, ontwikkeld door William Marston en John Geier. In het DISC model wordt gekeken naar twee assen. De eerste as geeft aan of iemand meer taakgericht is of juist meer mensgericht. De tweede as geeft aan of iemand meer extravert, zelfverzekerd, initiatiefrijk en doelgericht is, of juist meer introvert, terughoudend afwachtend en procesgericht. Samengevoegd levert dat vier gedragsstijlen op: Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus. Ieder mens scoort voor elk van de vier gedragsstijlen een bepaalde waarde. Sommige mensen scoren hoog op één van de vier gedragsstijlen, anderen op twee of zelfs drie verschillende gedragsstijlen.

Het mooie van de mini DISC test is dat het je kan helpen om meer inzicht te krijgen in je eigen persoonlijkheidssterkten, maar ook in de omstandigheden die jou motiveren om optimaal te functioneren (bijvoorbeeld op je werk), de manier waarop jij je persoonlijk goed kan ontwikkelen, hoe jij het beste kan samenwerken, en hoe jij je goed zou kunnen ontspannen.

 

Naast de mini DISC test maak ik voor loopbaancoaching gebruik van het TotalBalance motivatieplan, dat is geïnspireerd door het boek ‘Genieten van je werk… hoezo?’ van Arthur F. Miller en William Hendricks. Door terug te kijken naar succesmomenten uit het verleden, gaan we samen aan de slag om te kijken wat jouw motiverende talenten zijn, welke onderwerpen jij warm voor loopt en welke mensen en doelgroepen jij graag zou willen helpen.

Als je op deze manier meer inzicht hebt gekregen in wie jij bent en wat jou motiveert en wat jouw passies en talenten zijn, is het mogelijk om tot besluit van het loopbaancoachingstraject concrete doelen te stellen om uiteindelijk gericht te kunnen zoeken naar een baan of andere bezigheden die passen bij wie jij bent.